Organet e Federates 2018

Isak Ismail Sadiku
Pozita: Kryetar i Fedetarës
Adresa elektronike: ismail.sadiku@fspk-kos.org
Shpend Maxhera
Pozita: Nënkryetar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës
Adresa elektronike: shpend.maxhera@fspk-kos.org
Ismail Isak Ejupi
Pozita: Nënkryetar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës
Adresa elektronike: isak.ejupi@fspk-kos.org
Naim Gërbeshi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: naim.gërbeshi@fspk-kos.org
Krenar Çela
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: krenar.çela@fspk-kos.org
Ajshe Murturi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: ajshe.murturi@fspk-kos.org
Alban Krasniqi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: alban.krasniqi@fspk-kos.org
Sefedin Sefaj
Pozita: Sekretar i Federatës
Adresa elektronike: sefedin.sefaj@fspk-kos.org
Fehmije Peposhi
Pozita: Kryetare e Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: fehmije.peposhi@fspk-kos.org
Senad Fetahoviq
Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: senad.fetahoviq@fspk-kos.org
Fitim Selmani
Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: fitim.selmani@fspk-kos.org

Posted in 2018Comments Off

Organet e Federates 2013

Isak Ismail Sadiku
Pozita: Kryetar i Fedetarës
Adresa elektronike: ismail.sadiku@fspk-kos.org
Shpend Maxhera
Pozita: Nënkryetar i Bordit të Federatës
Adresa elektronike: shpend.maxhera@fspk-kos.org
Ismail Isak Ejupi
Pozita: Nënkryetar i Bordit të Federatës
Adresa elektronike: isak.ejupi@fspk-kos.org
Naim Gërbeshi
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: naim.gërbeshi@fspk-kos.org
Muharrem Uka
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: muharrem.uka@fspk-kos.org
Fadil Bejta
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: fadil.bejta@fspk-kos.org
Krenar Çela
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: krenar.çela@fspk-kos.org
Sefedin Sefaj
Pozita: Kryetar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: sefedin.sefaj@fspk-kos.org
Selajdin Ujkani
Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: selajdin.ujkani@fspk-kos.org
Naim Haziri
Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: naim.haziri@fspk-kos.org
Fejzullah Ademi
Pozita: Sekretar i Bordit
Adresa elektronike: fejzullah.ademi@fspk-kos.org

Posted in 2013Comments Off

Organet e Federates 2009

Isak Ismail Sadiku
Pozita: Kryetar i Bordit
Adresa elektronike: ismail.sadiku@fspk-kos.org
Shpend Maxhera
Pozita: Nënkryetar i Bordit
Adresa elektronike: shpend.maxhera@fspk-kos.org
Muharrem Uka
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: muharrem.uka@fspk-kos.org
Sefedin Sefaj
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: sefedin.sefaj@fspk-kos.org
Ismail Isak Ejupi
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: isak.ejupi@fspk-kos.org
Naim Gërbeshi
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: naim.gërbeshi@fspk-kos.org
Fadil Bejta
Pozita: Anëtar i Bordit
Adresa elektronike: fadil.bejta@fspk-kos.org
Fejzullah Ademi
Pozita: Sekretar i Bordit
Adresa elektronike: fejzullah.ademi@fspk-kos.org

Posted in 2009Comments (2,820)


Galeria

2019_2 Telekomi_2019 BankaEkonimike_2019 Policia_2019

Stinori Pranveror 2019

PozEkipiNdFBHPikë
1POLICIA18160248
2FSK18160248
3TEB1893630
4MPB1892729
5B. EKONOMIKE1864822
6TELEKOMI18711022
7ATK1854919
8SH. KORREKTUES18601218
9RTK1845917
10DOGANA1813146

Rankimet sipas FIFA

Fotot më të reja nga FIFA