Turneu “28 Nëntori – Dita e Flamurit” në PINGPONG

Turneu “28 Nëntori”

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në PINGPONG
“28 Nëntori – Dita e Flamurit”

Organizator:             FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS,me përkrahje nga FEDERATA E PINGPONG-ut TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:            Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:           26.11.2019, ora 18.
Vendi:                       Salla e Federatës për PINGPONG, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, Prishtinë
Sistemi i garave:       Individual, dhe varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:

 • Vendi i I-rë:   50.00 € dhe kupa
 • Vendi i II-të: 40.00 €,
 • Vendi i III-të: 30.00 €.

Vëni re:

 • Kërkohet nga secili pjesëmarrës të sjell me vete rekuizitat e lojës (raketat).
 • Topat i siguron organizatori.
 • Afati për paraqitje: 26.11.2019, ora 12:00.

Personi për kontakt:

 • Nehat Çitaku: 044/156-150
 • Sefedin Sefaj: 049/503-901

Prishtinë, 08.11.2019                                          Për Federatën:

Sefedin SEFAJ, sekretar

Turneu “28 Nëntori – Dita e Flamurit” në SHAH

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në SHAH
“28 Nëntori – Dita e Flamurit”

Organizator:             FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Data dhe ora:           23 Nëntor 2019, ora 10:30.
Vendi:                       Hotel GRAND, Prishtinë
Sistemi i garave:      9 Xhiro / 15 min., sipas rregullave të FIDE-s

Shpërblimet :

 • Vendi i I-rë:      150.00  € dhe kupa,
 • Vendi i II-të:     120.00 €,
 • Vendi i III-të:    100.00 €,
 • Vendi i IV-të:     70.00   €,
 • Vendi i V-të:      50.00   €,
 • Vendi i VI-të:    30.00   €,
 • Rtg. ≤ 2100:      20.00   €,
 • Rtg. ≤ 1900:      20.00   €.

Veni re:  Garniturat e shahut të sillen me veti.

Personi për kontakt:

 • Nuridin Hyseni: 044/165-585, dhe
 • Sefedin Sefaj:…: 049/503-901

Prishtinë, 08.11.2019                                                 Për FSPK:

Sefedin SEFAJ, sekretar

Turneu “28 Nëntori – Dita e Flamurit” në BASKETBOLL/STREETBALL

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në BASKETBOLL/STREETBALL
“28 Nëntori – Dita e Flamurit”

Organizator:                     FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:                    Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:                   23 Nëntor 2019, ora 11
Vendi:                                Salla e shkollës “Don Bosko”, Prishtinë
Sistemi i garave:              Përcaktohet pas mbylljes së afatit për paraqitje
sepse varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:

 • Vendi i I-rë: 150.00 € dhe kupa
 • Vendi i II-të: 100.00 €,
 • Vendi i III-të: 50.00 €.

Vëni re:

 • Afati për paraqitje: 22.11.2019, para orës 12:00.
 • Hedhja e shortit do të bëhet më 23.11.2019, në ora 10:30.

Personat për kontakt:

 • Shpend Maxhera: 045/955-355,
 • Krenar Çela:…….: 046/199-555, dhe
 • Pjetër Doda:…….: 049/700-413

Prishtinë, 08.11.2019                                             Për Federatën:

Sefedin SEFAJ, sekretar

Turneu “28 Nëntori – Dita e Flamurit” ne Futboll të vogël

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në FUTBOLL të vogël  “28 Nëntori – Dita e Flamurit”

Organizator:                 FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:                Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:               23 Nëntor 2019, ora 10
Vendi:                           Salla e F.S.“PRINCE”, Arbëri, Prishtinë
Sistemi i garave:          Varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:

 • Vendi i I-rë: 300.00 € dhe kupa
 • Vendi i II-të: 200.00 €,
 • Vendi i III-të: 100.00 €.

Vëni re:

 • Afati për paraqitje: 20.11.2019, para orës 12:00.
 • Hedhja e shortit do të bëhet më 23.11.2019, në ora 09:30.

Personat për kontakt:
Isak EJUPI:…..: 044/162-355,dhe
Alban Krasniqi: 045/777-755 ose 049/904-073

Prishtinë, 08.11.2019                                            Për Federatën:

 Sefedin SEFAJ, sekretar