Anetarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2014

Anetaret e Federates Sportive te Kosovës gjatë vitit 2014: 

 • PTK
 • POLICIA E KOSOVËS
 • RBKO
 • TEB
 • MERIDIAN Corporation
 • ANP Limak Kosova
 • FSK
 • ATK
 • LLAMKOS
 • DELOITTE dhe
 • IPKO.