Category: 1. FSPK

Organet e Federates 2021

Isak Ismail Sadiku
Pozita: Kryetar i Fedetarës
Adresa elektronike: ismail.sadiku@fspk-kos.org
Shpend Maxhera
Pozita: Nënkryetar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës
Adresa elektronike: shpend.maxhera@fspk-kos.org
Ismail Isak Ejupi
Pozita: Nënkryetar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës
Adresa elektronike: isak.ejupi@fspk-kos.org
Naim Gërbeshi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: naim.gërbeshi@fspk-kos.org
Krenar Çela
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: krenar.çela@fspk-kos.org
Ajshe Murturi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: ajshe.murturi@fspk-kos.org
Alban Krasniqi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: alban.krasniqi@fspk-kos.org
Sefedin Sefaj
Pozita: Sekretar i Federatës
Adresa elektronike: sefedin.sefaj@fspk-kos.org
Fehmije Peposhi
Pozita: Kryetare e Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: fehmije.peposhi@fspk-kos.org
Senad Fetahoviq
Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: senad.fetahoviq@fspk-kos.org
Fitim Selmani
Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: fitim.selmani@fspk-kos.org

Aktet Normative

Rregulloret
– 00 RREGULLORE – Kuvendi
– 01 RREGULLORE – Bordi
– 02 RREGULLORE – K.Mbikqyres
– 03 PROPOZICIONET E GARAVE – 2015
– 04 PROPOZICIONET E GARAVE – 2016
– 05 PROPOZICIONET E GARAVE – 2017
– 06 PROPOZICIONET E GARAVE – 2021
– 07 PROPOZICIONET E GARAVE – FUTBOLL– 2022
– 08 PROPOZICIONET E GARAVE – BASKETBOLL– 2022
– 09 PROPOZICIONET E GARAVE – FUTBOLL– 2024
– 10 PROPOZICIONET E GARAVE – BASKETBOLL– 2024
Statuti
Kliko ketu per te shkarkuar statutin e FSPK-së
Click here to view STATUT of KWSP

Organet e Federates 2018

Isak Ismail Sadiku
Pozita: Kryetar i Fedetarës
Adresa elektronike: ismail.sadiku@fspk-kos.org
Shpend Maxhera
Pozita: Nënkryetar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës
Adresa elektronike: shpend.maxhera@fspk-kos.org
Ismail Isak Ejupi
Pozita: Nënkryetar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës
Adresa elektronike: isak.ejupi@fspk-kos.org
Naim Gërbeshi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: naim.gërbeshi@fspk-kos.org
Krenar Çela
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: krenar.çela@fspk-kos.org
Ajshe Murturi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: ajshe.murturi@fspk-kos.org
Alban Krasniqi
Pozita: Anëtar i Komitetit Ekzekutiv
Adresa elektronike: alban.krasniqi@fspk-kos.org
Sefedin Sefaj
Pozita: Sekretar i Federatës
Adresa elektronike: sefedin.sefaj@fspk-kos.org
Fehmije Peposhi
Pozita: Kryetare e Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: fehmije.peposhi@fspk-kos.org
Senad Fetahoviq
Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: senad.fetahoviq@fspk-kos.org
Fitim Selmani
Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Adresa elektronike: fitim.selmani@fspk-kos.org