Aktet Normative

Rregulloret
– 00 RREGULLORE – Kuvendi
– 01 RREGULLORE – Bordi
– 02 RREGULLORE – K.Mbikqyres
– 03 PROPOZICIONET E GARAVE – 2015
– 04 PROPOZICIONET E GARAVE – 2016
– 05 PROPOZICIONET E GARAVE – 2017
– 06 PROPOZICIONET E GARAVE – 2021
– 07 PROPOZICIONET E GARAVE – FUTBOLL– 2022
– 08 PROPOZICIONET E GARAVE – BASKETBOLL– 2022
– 09 PROPOZICIONET E GARAVE – FUTBOLL– 2024
– 10 PROPOZICIONET E GARAVE – BASKETBOLL– 2024
Statuti
Kliko ketu per te shkarkuar statutin e FSPK-së
Click here to view STATUT of KWSP