Category: 2018

Turneu “28 Nëntori” në PINGPONG

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në PINGPONG
“28 Nëntori”

Organizator:             FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS,
xxxxxxxxxxxXXxxxxxxxxme përkrahje nga FEDERATA E PINGPONG-ut TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:          Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:           26.11.2018, ora 18.
Vendi:                         Salla e Federatës për PINGPONG, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, Prishtinë
Sistemi i garave:     Individual, dhe varet nga numri i pjesëmarrësve.
Shpërblimet:        

 • Vendi i I-rë:   60.00 € dhe kupa
 • Vendi i II-të: 50.00 €,
 • Vendi i III-të: 40.00 €.

Vëni re:

 • Kërkohet nga secili pjesëmarrës të sjell me vete rekuizitat e lojës (raketat).
 • Topat i siguron organizatori.
 • Afati për paraqitje: 23.11.2018, ora 12:00.

Personi për kontakt: Mentor SHABANI, mob.: 044/677-888

Prishtinë, 01.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Për Federatën:
Sefedin SEFAJ, sekretar

TURNIR – 9 Prill

F T E S Ë

 

Të nderuar anëtarë të Federatës, ish anëtarë, si dhe institucione dhe kompani të ndryshme.

Ju njoftojmë se Federata Sportive e Punëtorëve të Kosovës (FSPK), në nderim të 9 Prillit, Ditës së miratimit të Kushtetutes, organizon turneun në:

 • FUTBOLL TË VOGËL,
 • “STREETBALL”,
 • SHAH, dhe
 • PING-PONG, 

Organizimi bëhet për të dy gjinitë, femra dhe meshkuj.

Pjesëmarrja është pa pagesë.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë institucione e kompani të ndryshme.

Institucion/kompani, mund të prezentohet edhe me dy apo më shumë ekipe në disiplinën e njejtë sportive.

Në disiplinën e futbollit, ekipi duhet të paraqitet me listen prej 10 lojtarëve, kurse në “Streetball” me 4.

Në disiplinën Ping-pong dhe Shah, numri i pjesëmarrësve, nuk është i limituar.

Garat në disiplinën SHAH dhe PING-PONG, do të zhvillohen sipas sistemit individual.

 • Afati për paraqitje për Ping-Pong dhe Shah, është deri më 03.04.2015, ora 15:00.
 • Afati për paraqitje për Futboll dhe “Streetball”, është deri më 10.04.2015, ora 15:00.

 

Paraqitja bëhet në e-mail adresen e Federatës: federatasportive@gmail.com ose në nr. 044/157-527

 

Garat do të mbahen në Prishtinë, në lokacionet dhe sipas orarit të mëposhtëm:
Më 04.04.2015:

 • PING-PONG, Pallati i Rinisë e Sporteve, salla PING-PONG-ut, me fillim në ora 13:00.
 • SHAH, Pallati i Rinisë e Sporteve, salla e SHAH-ut, me fillim në ora 14:00. 

 

Më 11.04.2015:

 • FUTBOLL, fusha “PRINC-i”, në Arbëri (ish Dragodan), me fillim në ora 10:00.
 • “STREETBALL”, fusha në Gërmi, me fillim në ora 11:00.

 

Në fund të turneut, Federata ka planifikuar të ndanë edhe shpërblime.