Turneu “28 Nëntori” në PINGPONG

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në PINGPONG
“28 Nëntori”

Organizator:             FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS,
xxxxxxxxxxxXXxxxxxxxxme përkrahje nga FEDERATA E PINGPONG-ut TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:          Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:           26.11.2018, ora 18.
Vendi:                         Salla e Federatës për PINGPONG, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, Prishtinë
Sistemi i garave:     Individual, dhe varet nga numri i pjesëmarrësve.
Shpërblimet:        

  • Vendi i I-rë:   60.00 € dhe kupa
  • Vendi i II-të: 50.00 €,
  • Vendi i III-të: 40.00 €.

Vëni re:

  • Kërkohet nga secili pjesëmarrës të sjell me vete rekuizitat e lojës (raketat).
  • Topat i siguron organizatori.
  • Afati për paraqitje: 23.11.2018, ora 12:00.

Personi për kontakt: Mentor SHABANI, mob.: 044/677-888

Prishtinë, 01.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Për Federatën:
Sefedin SEFAJ, sekretar