Turneu “28 Nëntori” në SHAH

F T E S Ë 

Për pjesëmarrje në turneun në SHAH
“28 Nëntori“

 
Organizator:            FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Data dhe ora:           25 Nëntor 2018, ora 10:30.

Vendi:                         Hotel SIRIUS, Prishtinë
Sistemi i garave:     9 Xhiro / 15 min., sipas rregullave të FIDE-s
 
Shpërblimet :

  • Vendi i I-rë:   150.00  € dhe kupa,
  • Vendi i II-të: 120.00 €,
  • Vendi i III-të: 100.00 €,
  • Vendi i IV-të: 70.00   €,
  • Vendi i V-të:  50.00   €,
  • Vendi i VI-të: 30.00   €,
  • Rtg. ≤ 2100:   20.00   €,
  • Rtg. ≤ 1900:   20.00   €.

Veni re:

  • Garniturat e shahut të sillen me veti.

Personi për kontakt: 044 165 585 Nuridin Hyseni

Prishtinë, 01.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Për FSPK:
Sefedin SEFAJ, sekretar