Category: 2. Anetaret

Anëtarët 2022

Pjesëmarrës të garave që i organizon Federata, për vitin garues 2022 ne disciplinen e Futbollit, janë këto skuadra:

 • BANKA TEB
 • POLICIA E KOSOVËS (PK)
 • FORCA E SIGURISË SË KOSOVËS (FSK)
 • HEKURUDHAT E KOSOVËS
 • AL TRADE CENTER
 • SIGAL UNIQA ROUP AUSTRIA
 • RAIFFEISEN BANK OF KOSOVA (RBKO)
 • BANKA KOMBËTARE TREGTARE (BKT)
 • PROCREDIT BANK (PCB) dhe
 • AVOKATËT

Pjesëmarrës të garave që i organizon Federata, për vitin garues 2022 ne disciplinen e Basketbollit, janë këto skuadra:

 • IPKO
 • RBKO
 • BKT
 • ODA E AVOKATËVE
 • MERIDIAN
 • KUJTESA
 • CELONIS dhe
 • TEB

Anëtarët 2021

Pjesëmarrës të garave që i organizon Federata, për vitin garues 2021, janë këto skuadra:

 • POLICIA E KOSOVËS (PK),
 • FORCA E SIGURISË SË KOSOVËS (FSK),
 • MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME (MPB),
 • ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS (ATK),
 • RADIOTELEVEZIONI I KOSOVËS (RTK),
 • BANKA TEB,
 • AL TRADE CENTER,
 • SIGAL, Uniqa Group Austria,
 • Raiffeisen Bank Of Kosova (RBKO) dhe 
 • Banka Kombëtare Tregtare (BKT).