Anëtarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2018

Anëtarët e Federatës Sportive te Kosovës gjatë vitit 2018:

  • FSK
  • POLICIA
  • MPB
  • DOGANA
  • ATK
  • AKP
  • RBKO
  • TEB dhe
  • RTK