Category: 2018

Turneu “28 Nëntori” në SHAH

F T E S Ë 

Për pjesëmarrje në turneun në SHAH
“28 Nëntori“

 
Organizator:            FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Data dhe ora:           25 Nëntor 2018, ora 10:30.

Vendi:                         Hotel SIRIUS, Prishtinë
Sistemi i garave:     9 Xhiro / 15 min., sipas rregullave të FIDE-s
 
Shpërblimet :

 • Vendi i I-rë:   150.00  € dhe kupa,
 • Vendi i II-të: 120.00 €,
 • Vendi i III-të: 100.00 €,
 • Vendi i IV-të: 70.00   €,
 • Vendi i V-të:  50.00   €,
 • Vendi i VI-të: 30.00   €,
 • Rtg. ≤ 2100:   20.00   €,
 • Rtg. ≤ 1900:   20.00   €.

Veni re:

 • Garniturat e shahut të sillen me veti.

Personi për kontakt: 044 165 585 Nuridin Hyseni

Prishtinë, 01.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Për FSPK:
Sefedin SEFAJ, sekretar

TURNIR – 9 Prill

F T E S Ë

 

Të nderuar anëtarë të Federatës, ish anëtarë, si dhe institucione dhe kompani të ndryshme.

Ju njoftojmë se Federata Sportive e Punëtorëve të Kosovës (FSPK), në nderim të 9 Prillit, Ditës së miratimit të Kushtetutes, organizon turneun në:

 • FUTBOLL TË VOGËL,
 • “STREETBALL”,
 • SHAH, dhe
 • PING-PONG, 

Organizimi bëhet për të dy gjinitë, femra dhe meshkuj.

Pjesëmarrja është pa pagesë.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë institucione e kompani të ndryshme.

Institucion/kompani, mund të prezentohet edhe me dy apo më shumë ekipe në disiplinën e njejtë sportive.

Në disiplinën e futbollit, ekipi duhet të paraqitet me listen prej 10 lojtarëve, kurse në “Streetball” me 4.

Në disiplinën Ping-pong dhe Shah, numri i pjesëmarrësve, nuk është i limituar.

Garat në disiplinën SHAH dhe PING-PONG, do të zhvillohen sipas sistemit individual.

 • Afati për paraqitje për Ping-Pong dhe Shah, është deri më 03.04.2015, ora 15:00.
 • Afati për paraqitje për Futboll dhe “Streetball”, është deri më 10.04.2015, ora 15:00.

 

Paraqitja bëhet në e-mail adresen e Federatës: federatasportive@gmail.com ose në nr. 044/157-527

 

Garat do të mbahen në Prishtinë, në lokacionet dhe sipas orarit të mëposhtëm:
Më 04.04.2015:

 • PING-PONG, Pallati i Rinisë e Sporteve, salla PING-PONG-ut, me fillim në ora 13:00.
 • SHAH, Pallati i Rinisë e Sporteve, salla e SHAH-ut, me fillim në ora 14:00. 

 

Më 11.04.2015:

 • FUTBOLL, fusha “PRINC-i”, në Arbëri (ish Dragodan), me fillim në ora 10:00.
 • “STREETBALL”, fusha në Gërmi, me fillim në ora 11:00.

 

Në fund të turneut, Federata ka planifikuar të ndanë edhe shpërblime.