Anëtarët 2019

Anëtarët e Federatës Sportive te Kosovës gjatë vitit 2019:

  • POLICIA
  • FSK
  • TEB
  • MPB
  • B. EKONOMIKE
  • TELEKOMI
  • ATK
  • SH. KORREKTUES
  • RTK
  • DOGANA