Anëtarët 2021

Pjesëmarrës të garave që i organizon Federata, për vitin garues 2021, janë këto skuadra:

  • POLICIA E KOSOVËS (PK),
  • FORCA E SIGURISË SË KOSOVËS (FSK),
  • MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME (MPB),
  • ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS (ATK),
  • RADIOTELEVEZIONI I KOSOVËS (RTK),
  • BANKA TEB,
  • AL TRADE CENTER,
  • SIGAL, Uniqa Group Austria,
  • Raiffeisen Bank Of Kosova (RBKO) dhe 
  • Banka Kombëtare Tregtare (BKT).