Ndeshjet – Mars 2010

Xh.1 – Rezultatet e ndeshjeve 01 & 04.03.2010

Grupi “A”

1. POLICIA – Banka EKONOMIKE: 6:3 (4:0)

Golashenues: M. Ismajli (PK nr.7) ………..3 gola

Sh. Statovci (PK nr.10) ……1 gol

D. Geci (P.K., nr.8)………….1 gol

V. Goxhufi (P.K., nr.5)……..1 gol

A. Dobraj (B.E., nr.11..…….3 gola

Kartuqa: Nuk ka pasur

Verejtje: Nuk ka pasur

Gjyctaret: Sh. Humolli dhe B. Fejzullahu

Delegati: Fejzullah Ademi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

2. PTK – HEKURUDHA 6:3 (2:1)

Golashenues: Z. Kiqina     (PTK, nr.14)…..3 gola

A. Xhemajli (PTK, nr 9) ..…..2 gola

H. Beqiri     (PTK, nr.7)  ….. 1 gol

Sh.Milaku   (Hekur.nr. 6)…..2 gola

D. Hajdari   (Hekur. Nr.2)….1 gol

Kartuqa te Verdhe: A. Ajeti dhe A. Xhemajli (PTK)

D. Hajdari (Hekurudha)

Verejtje: Nuk ka pasur

Gjyqtaret: B. Fejzullahu dhe Sh. Humolli

Delegati: Seladin Ujkani

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Grupi  “B”

1. BpB – BQK 0:3 (0:0)

Golashenues: N. Miftari      (BQK nr. 11) …1 gol

F. Ahmetaj    (BQK nr. 12) …1 gol

B. Abdullahu (BQK nr. 10) …1 gol

Kartuqa: Nuk ka pasur

Verejtje: Lojtari i BpB, nr.XX, u paraqit me tuta

Gjyqtare: Sh. Humolli dhe B. Fejzullahu

Delegati: Fejzullah Ademi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

2. TEB – DOGANA 1:1 (0:1)

Golashenues:  A. Kadriu (Dogana, nr.3)…1 gol

A. Krasniqi (TEB), nr. 6)….1 gol

Kartuqa te Verdhe: A. Kadriu (Dogana)

Verejtje: Nuk ka pasur

Gjyqtaret: B. Fejzullahu dhe Sh. Humolli

Delegati: Fejzullah Ademi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Date: 04/03/2010

Grupi “A”

KEK – IPKO 7:2 (3:1)

Golashenues: Bujar   Nasufi (KeK, nr.15) ……………5 gola

Agim   Kodraliu (KeK, nr.9)……………1 gol

Artan   Tahiri (KeK, nr.5) ……..…..….1 gol

Pleurat Haxhikadria (IPKO, nr.1)….…1 gol

Arber   Limani (IPKO, nr.15)…..……..1 gol

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bajram Krasniqi dhe Shemsi Humolli

Delegati: Fejzullah   Ademi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

RBKO – UJESJELLESI 5:1(2:1)

Golashenues: Meriton   Janova (Rbko, nr.10)…..…. 4  gola

Muhamet Rrmoku (Rbko, nr.4)…..…. 1 gol

Agush     Abazi (Ujesjellesi, nr.10)…..1 gol

Kartuqa te Verdhe: Milazim Bajrami (Ujesjellesi, nr.1)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Selajdin  Ujkani

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Grupi “B”

DUKAGJINI – ANP 3:2 (0:2)

Golashenues: Flakrim Zogaj       (ANP, nr.15) ……….…1 gol

Gezim   Xhambazi (ANP, nr.7)…………….1 gol

Genc     Dika (Dukagjini, nr.13)..………..2 gol

Genc     Syla (Dukagjini, nr. 9)….………..1 gol

Kartuqa te Verdhe: Genc Syla (Dukagjini, nr.9)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Shemsi Humolli,

Delegati: Muhamet  Rrmoku

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

KUJTESA – ASSECO 6:3 (4:1)

Golashenues: Ardian    Zariqi        (Kujtesa, nr.7) …3 gola

Vijon      Peja          (Kujtesa, nr.10)..2 gola

Labinot   Mehmeti    (Kujtesa, nr.9)….1 gol

Zgjim     Kolgesci     (Asseco, nr.6)…..2 gola

Visar      Restelica    (Asseco, nr.14)…1 gol

Kartuqa te Verdhe: Berat Muhaxhiri (Kujtesa, nr.6)

Agron Jashari (Asseco, nr.11)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Muhamet  Rrmoku

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Fejzullah Ademi, Sekretari i Bordit

Xh.2 – Rezultatet e ndeshjeve 08 & 11.03.2010

Grupi “A”

PTK – FSK 3:1 (0:1)

Golashenues: 0:1 Isak Curri (FSK, nr.11)

1:1 Halil Krasniqi (PTK, nr.3)

2:1 Astrit Ajeti (PTK, nr.5)

3:1 Driton Hoxha (PTK, nr.8)

Ndeshkime: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bajram Krasniqi dhe Bejta Fejzullahu

Delegati: Seladin Ujkani

Mjeku kujdestar: Dr.Agron Bujupi

KEK – Banka Ekonomike 4:1 (2:0)

Golashenues: 1:0 Agim Kodraliu (KEK, r.9)

2:0 Bujar Nasufi (KEK, nr.15)

3:0 Ardian Luta (KEK, nr.20)

3:1 Adnan Aliu (B.E., nr.7)

4:1 Artan Tahiri (KEK, nr.5)

Kartuqa te Verdhe: Xhevat Tahiri (KEK, nr.16)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Shemsi Humolli

Delegati: Seladin Ujkani

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

TEB – ASSECO 6:4 (4:1)

Golashenues: 0:1 Visar Restelica (Asseco, nr.14)

1:1 Alban Krasniqi (Teb, nr.8)

2:1 Valon Gashi (Teb, nr.22)

3:1 Valon Gashi (Teb, nr.22)

4:1 Shpend Maxhera (Teb, nr.2)

4:2 Zgjim Kolgeci (Asseco, nr.6)

5:2 Arsim Durmishi (Teb, nr.20)

6:2 Alban Krasniqi (Teb, nr.8)

6:3 Zgjim Kolgeci (Asseco, nr.6)

6:4 Zgjim Kolgeci (Asseco, nr.6)

Kartuqa te Verdhe: Bekim Batalli (Asseco, nr.5)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Seladin Ujkani

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

DOGANA – BQK 3:2 (1:1)

Golashenues: 0:1 Faton Ahmetaj  (BQK, nr.12)

1:1 Ardian Kadriu (Dogana, nr.3)

1:2 Nexhat Miftari (BQK, nr.11)

2:2 Fisnik Xhaferi (Dogana, nr.8)

3:2 Fisnik Xhaferi (Dogana, nr.8)

Kartuqa te Verdhe: Ardian Kadriu (Dogana, nr.3)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Fejzullah Ademi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Date: 11/03/2010

KUJTESA – MPB 5:2 (1:1)

Golashenues: 1:0 Getoar Sekiraqa (Kujtesa, nr.4)

1:1 Dukagjin Zefi (MPB, nr.7)

2:1 Getoar Sekiraqa (Kujtesa, nr.4)

3:1 Vijon Peja (Kujtesa, nr.10)

4:1 Ardian Zariqi (Kujtesa, nr.7)

4:2 Driton Gashi (MPB, nr.10)

5:2 Ardian Zariqi (Kujtesa, nr.7)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Nexhat Miftari

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

BpB – ANP 6:6 (3:6)

Golashenues: 0:1 Gezim Xhambazi (ANP, nr.7)

0:2 Shpetim Deliu (ANP, nr.6)

0:3 Gezim Xhambazi (ANP, nr.7)

1:3 Seladin Ujkani (BpB, nr.2)

1:4 Shpetim Deliu (ANP, nr.6)

2:4 Avni Krasniqi (BpB, nr.6)

2:5 Gezim Xhambazi (ANP, nr.7)

2:6 Gezim Xhambazi (ANP, nr.7)

3:6 Avni Krasniqi (BpB, nr.6)

4:6 Visar Hoxha (BpB, nr.10)

5:6 Avni Krasniqi (BpB, nr.6)

6:6 Avni Krasniqi (BpB, nr.6)

Kartuqa te Verdhe: Ardian   Bajrami (BpB, nr.8)

Kartuq i Kuq: Avdi Fazliu (ANP, nr.1) – perjashtim

Verejtje:  Ekipi i ANP ka verejtje ne referim.

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Nexhat Miftari

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

RBKO – HEKURUDHA 4:0 (2:0)

Golashenues : 1:0 Meriton     Janova   (Rbko,nr 10)

2:0 Meriton     Janova  (  “          “)

3:0 Armend      Prekazi (  “     “    “)

4:0 Muhamet    Rrmoku ( Rbko,nr 4)

Kartuqa te Verdhe: Vigan Muqolli (Rbko, nr.8)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Shemsi Humolli

Delegati: Nexhat Miftari

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

UJESJELLESI – IPKO 4:2 (2:1)

Golashenues: 0:1 Arber Limani (Ipko, nr.15)

1:1 Agush Abazi (Ujesjellesi, nr.10)

2:1 Zijadin Lutolli (Ujesjellesi, nr.9)

3:1 Besim Ademi (Ujesjellesi, nr.7)

4:2 Besfort Jahja (Ipko, nr.13)

Kartuqa te Verdhe: Kajtaz Bllaca (Ujesjellesi, nr.5)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Nexhat Miftari

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

T A B E L A

GRUPI    “A”

EKIPET

loja

fitore

brazi

Hum

g.ave.

+  / –

piket

1. KEK 2 2 0 0 11:3 +   8 6
2. RBKO 2 2 0 0 9 : 1 +  8 6
3. PTK 2 2 0 0 9 : 4 +  5 6
4. POLICIA 1 1 0 0 6 : 3 +  3 3
5. Ujesjellesi 2 1 0 1 5 : 7 –  2 3
6. F S K 1 0 0 1 1:  3 –  2 0
7. B.Ekonomike 2 0 0 2 4:10 –  6 0
8. Hekurudha 2 0 0 2 3:10 –  7 0
9

IPKO

2 0 0 2 4: 11 – 7 0

T A B E L A

GRUPI    “B”

EKIPET

loja

fitore

brazi

Hum

G.ave

+  /  –

piket

1. KUJTESA 2 2 0 0 11 : 5 + 6 6
2. T  E  B 2 1 1 0 7 : 5 +  2 4
3. DOGANA 2 1 1 0 4 :  3 + 1 4
4. B  Q  K 2 1 0 1 5 : 3 + 2 3
5. DUKAGJINI 1 1 0 0 3 : 2 + 1 3
6. A  N  P 2 0 1 1 8: 9 – 1 1
7. B  P  B 2 0 1 1 6 : 9 -3 1
8. M  P  B 2 0 0 1 2 : 5 – 3 0
9

ASSECO 1 0 0 1 7: 12 – 5 0

Xh.3 – Rezultatet e ndeshjeve 15 & 18.03.2010

Date: 15/03/2010

Xhiroja: 3

Grupi “A”

HEKURUDHA – UJËJELLËSI 2:1 (1:0)

Golashenues: 1:0 Fazli Svarça (Hekurudha, nr.9)

2:0 Dardan Hajdari (Hekurudha, nr.2)

2:1 Kajtaz Bllaca (Ujesjellesi, nr.14)

Kartuqa te Verdhe: Fazli Svarça (hekurudha, nr.9)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bejta Fejzullahu

Delegati: Muharrem Uka

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Banka Ekonomike – RBKO 2:6 (0:2)

Golashenues: 0:1 Meriton Janova (Rbko, nr.10)

0:2 Fisnik Boçolli (Rbko, nr.3)

1:2 Anduen Cana (B.E., nr.8)

1:3 Meriton Janova (Rbko, nr.10)

1:4 Meriton Janova (Rbko, nr.10)

2:4 Adnan Aliu (B.E., nr.7)

2:5 Meriton Janova (Rbko, nr.10)

2:6 Artan Avdiu (Rbko, nr.2)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bajram Krasniqi dhe Shemsi Humolli

Delegati: Muharrem Uka

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Grupi  “B”

MPB – BpB 4:3 (3:2)

Golashenues: 0:1 Visar Hoxha (BpB, nr.10)

0:2 Enis Gashi (BpB, nr.4)

1:2 Driton Gashi (MPB, nr.10)

2:2 Driton Gashi (MPB, nr.10)

3:2 Dukagjin Zefi (MPB, nr.7)

4:2 Driton Gashi (MPB, nr.10)

4:3 Visar Hoxha (BpB, nr.10)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bajram Krasniqi dhe Shemsi Humolli,

Delegati: Muharrem Uka

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

DUKAGJINI – KUJTESA, nuk u zhvillua

Golashenues: Nuk ka

Ndeshkime: Nuk ka

Verejtje: Ekipi i DUKAGJINIT nuk u paraqite ne kohen e caktuar ne fushen e lojes.

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Shemsi Humolli

Delegati: Muharrem Uka

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Date: 18/03/2010

Xhiroja: 3

Grupi “B”

ASSECO SEE – DOGANA 0:3 (0:1)

Golashenues: 0:1 Gazmend Musliu (Dogana, nr.9)

0:2 Ardian Kadriu(Dogana, nr.2)

0:3 Kujtim Krasniqi (Dogana, nr.16)

Kartuqa te Verdhe: Fazli Svarça (hekurudha, nr.9)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Ismail Sadiku

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

ANP – TEB 2:4 (0:1)

Golashenues: 1:0 Gezim Xhambazi (ANP, nr.7)

1:1 Shpat Hashani  (TEB, nr.11)

1:2 Arsim Durmishi (TEB, nr.20)

1:3 Alban  Krasniqi (TEB, nr.8)

1:4 Alban  Krasniqi (TEB, nr.8)

2:4 Gezim Xhambazi (ANP, nr.7)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Ismail Sadiku

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Grupi  “A”

FSK – KEK 1:3 (0:2)

Golashenues: 0:1 Bujar Nasufi(KEK, nr.15)

0:2 Bujar Nasufi (KEK, nr.15)

0:3 Ismet Mustafa (KEK, nr.8)

1:3 Blerim Maloku(FSK, nr.7)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Ekipi I FSK ka vrejtje ne referim…(ne startin zhagas…)pason ankesa.

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Shemsi Humolli,

Delegati: Ismail Sadiku

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

POLICIA E KOSOVES – PTK 2:3 (0:2)

Golashenues:0:1 Driton Hoxha (PTK, nr.8)

0:2 Zeqir Kiqina   (PTK, nr.14)

1:2 Visar Goxhufi (PK, nr.5)

2:2 Sami Geci      (PK, nr.11)

2:3 Driton Hoxha (PTK, nr.8)

Kartuqa te Verdhe:Driton Hoxha (PTK, nr.8)

Daut Geci (PK, nr.8)

Verejtje: Nuk ka.

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Shemsi Humolli

Delegati: Ismail Sadiku

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

T A B E L A

GRUPI    “A”

EKIPET

Ndeshje

Fitore

Barazim

Humbje

Gol -diferenca

+  / –

piket

1. RBKO 3 3 0 0 15:3 +  12 9
2. KEK 3 3 0 0 14: 4 + 10 9
3. PTK 3 3 0 0 12: 6 + 6 9
4. POLICIA 2 1 0 1 8 : 6 + 2 3
5. Ujesjellesi 3 1 0 2 6 : 9 – 3 3
6. Hekurudha 3 1 0 2 5: 11 – 6 3
7. FSK 2 0 0 2 2 :6 -4 0
8. IPKO

2 0 0 2 4 :11 – 7 0
9

B.Ekonomike 3 0 0 3 6:16 -10 0

T A B E L A

GRUPI    “B”

EKIPET

Ndeshje

Fitore

Barazim

Humbje

Gol -diferenca

+  / –

piket

1. KUJTESA 3 3 0 0 14 :5 + 9 9
2. T  E  B 3 2 1 0 11: 7 + 4 7
3. DOGANA 3 2 1 0 7:3 +4 7
4. B  Q  K 2 1 0 1 5 : 3 + 2 3
5. M P B 2 1 0 1 6:8 -2 3
6. DUKAGJINI 2 1 0 1 3:5 -2 3
7. A  N  P 3 0 1 2 10:13 – 3 1
8. B  P  B 3 0 1 2 9:13 -4 1
9

ASSECO 3 0 0 3 7 :15 – 8 0

Fejzullah Ademi, Sekretari i Bordit

Xh.4 – Rezultatet e ndeshjeve 22 & 25.03.2010

Grupi “A”

KEK – POLICIA 1:3 (1:2)

Golashenues: 0:1 Daut  Geci   (Policia, nr.8)

1:1 Bujar Nasufi (KEK, nr.15)

1:2 Visar  Goxhufi (Policia, nr.5)

1:3 Mustaf Ismaili (Policia,nr.7)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bajram Krasniqi dhe Bejta Fejzullahu

Delegati: Naim Gerbeshi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

RBKO – FSK 1:4 (0:2)

Golashenues: 0:1 Remzi Pronaj (FSK, nr.11)

0:2 Hysni Gjinovci (FSK, nr.14)

0:3 Besim Sadriu  (FSK, nr.8)

1:3 Labionot Rexhepi (Rbko, nr.6)

1:4 Isak  Curri (FSK, nr.9)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Shemsi Humolli

Delegati: Naim Gerbeshi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

UJËSJELLESI – Banka Ekonomike 0:2 (0:1)

Golashenues: 0:1 Armend Osaj (BE, nr.9)

0:2 Valon Lluka  (BE, nr.10)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Naim Gerbeshi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

IPKO – HEKURUDHA 1:6   (1:2)

Golashenues:1:0 Fisnik Osmani    (IPKO,nr.9)

1:1 Burim Bullatovci (Hekurudha, nr.8)

1:2 Fazli  Svarça      (Hekurudha, nr.9)

1:3 Shpend Milaku   (Hekurudha, nr.6)

1:4 Dardan Hajdari  (Hekurudha, nr.2)

1:5 Arben Jakupi     (Hekurudha, nr.11)

1:6 Faton Abdyli      (Hekurudha, nr.13)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje:  Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Naim Gerbeshi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Date: 25/03/2010

Xhiroja: 4

Grupi “B”

BPB – DUKAGJINI 6:2 (3:1)

Golashenues: 1:0 Ardian  Bajrami   (BpB, nr.8)

2:0 Arber    Merovci  (BpB, nr.3)

2:1 Genc     Dika      (Dukadhini, nr.13)

3:1 Ardian   Bajrami  (BpB, nr.8)

3:2 Arsim    Hyseni   (Dukagjini, nr19)

4:2 Ardian   Bajrami  (BpB, nr.6)

5:2 Visar     Hoxha    (BpB, nr.10)

6:2 Visar     Hoxha    (BpB, nr.10)

Kartuqa :KV  Genc Syla (Dukagjini, nr.4)

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Fadil Bejtullahu

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

TEB – MPB 4:2 (1:2)

Golashenues: 1:0 Alban  Krasniqi (TeB, nr.8)

1:1 Driton Gashi     (MPB, nr.10)

1:2 Driton Gashi     (MPB, nr.10)

2:2 Alban  Krasniqi  (TeB, nr.8)

3:2 Alban  Krasniqi  (TeB, nr.8)

4:2 Shpat Hashani   (TeB, nr.11)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bejta Fejzullahu

Delegati: Fadil Bejtullahu

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

DOGANA – ANP 1:1 (0:0)

Golashenues: 0:1 Flakrim  Zogaj (ANP,nr.15)

1:1 Fisnik   Xhaferi(Dogana,nr.8)

Kartuqa: Nuk ka

Verejtje: Nuk ka

Gjyqtaret: Bejta Fejzullahu dhe Bajram Krasniqi

Delegati: Fadil Bejtullahu

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

B Q K   –   ASSECO SEE     5:0    (1:0)

Golashenues:1:0 Nexhat Miftari (BQK,nr.11)

2:0 Nexhat Miftari (BQK,nr.11)

3:0 Bujar   Abdullahu (BQK,nr.10)

4:0 Bujar  Abdullahu  (BQK,nr.10)

5:0 Erdin  Maloku      (BQK,nr.20)

Kartuqa :Nuk ka

Verejtje: Nuk ka.

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati:Fadil Bejtullahu

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

T A B E L A

GRUPI “A”

N.R.

EKIPET

Ndeshje

Fitore

Brazime

Humbje

Gol-diferenca

+  / –

Pike

1. RBKO 4 3 0 1 16:7 +  9 9
2. KEK 4 3 0 1 15:7 + 8 9
3. PTK 3 3 0 0 12:6 + 6 9
4. POLICIA 3 2 0 1 11: 7 + 4 6
5. HEKURUDHA 4 2 0 2 11:12 -1 6
6. FSK 3 1 0 2 6 :7 -1 3
7.

UJESJELLESI 4 1 0 3 6:11 -5 3
8.

B.EKONOMIKE 4 1 0 3 8:16 -8 3
9 IPKO

3 0 0 3 5 :17 -12 0

T A B E L A

GRUPI    “B”

N.R.

EKIPET

Ndeshje

Fitore

Brazime

Humbje

Gol-diferenca

+  / –

Pike

1. TEB 4 3 1 0 15 :9 + 6 10
2. KUJTESA 3 3 0 0 14: 5 + 9 9
3. DOGANA 4 2 2 0 8:4 + 4 8
4. BQK 3 2 0 1 10: 3 + 7 6
5. BPB 4 1 1 2 15:15 0 4
6. MPB 3 1 0 2 8:12 – 4 3
7. DUKAGJINI 3 1 0 2 5:11 – 6 3
8. ANP 4 0 2 2 11:14 – 3 2
9

ASSECO SEE 4 0 0 4 7 :20 – 13 0

Fejzullah Ademi, Sekretari i Bordit

Date: 22.04.2010

Xhiroja: VIII

GRUPI”B”

I  P  K  O     –        R  B  K  O            :          ( :  )

Vrejtje           : Ndeshja e parapare nuk u zhvilue, pasi qe ekipi I IPKO-s nuk u paraqite

ne fushen e  lojes ne kohen e caktuar.

Gjyqtaret: Bejte Fejzullahu dhe Bajram Krasniqi

Delegati:  Fejzullah  Ademi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

B   Q    K       –      T   E   B           1 : 0       (0:0)

Golashenues  : 1:0  Bujar Abdullahu  (BQK, nr. 10)

Ndeshkime    :  nuk ka

Vrejtje           : nuk ka

Gjyqtaret: Shemsi Humolli dhe Bajram Krasniqi

Delegati:  Fejzullah Ademi

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

Grupi “A”

HEKURUDHA     –  POLICIA        3 : 9        ( 2  : 4  )

Golashenues: 0:1   Adem       Ademi       (Policia,nr.4)

0:2   Mustafe    Ismajli       (Policia,nr.7)

1:2   Burim       Bullatovci  (Hekurudha, nr.8)

1:3   Adem       Ademi      (Policia, nr.4)

1:4   Adem       Ademi      (Policia, nr 4)

2:4   Fazli         Svarqa      (Hekurudha,nr.9)

3:4  Shpend      Millaku     (Hekurudha,nr.6)

3:5  Adem        Ademi       (Policia,nr.4)

3:6  Sami         Geci          (Policia,nr.11)

3:7  Adem        Ademi       (Policia,nr.4)

3:8  Faton        Shala        (Policia,nr.2)

3:9  Sami         Geci          (Policia,nr.11)

Ndeshkime   : KV-Dardan Hajdari (Hekurudha,nr.2)

Verejtje        :  nuk ka

Gjyqtaret      : Shemsi Humolli  dhe Bejta Fejzullahu

Delegati       :  Shpend  Maxhera

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

BANKA EKONOMIKE    –    F   S   K   3 : 8     (1:2)

Golashenues: 0:1  Bedri         Zuka     (FSK, nr.3)

0:2  Bedri         Zuka     (FSK, nr.3)

1:2  Armend     Osaj      (B.E., nr.9)

1:3  Raif           Sejdiu   (FSK, nr.8)

1:4  Raif           Sejdiu   (FSK, nr.8)

1:5  Raif           Sejdiu   (FSK,nr.8)

1:6  Egzon        Puka     (FSK,nr.5)

1:7  Remzi        Pronaj   (FSK,nr.11)

2:7  Armend     Osaj      (B.E. nr.9)

3:7  Adnan       Aliu        (B.E. nr.7)

3:8  Besim       Sadriu     (FSK,nr.4)

Ndeshkime : nuk ka

Verejtje: Ekipi I B.E. nuk I ka me veti librazat dhe listen e lojtareve per ndeshje

Gjyqtaret:Shemsi Humolli dhe Bejta Fejzullahu

Delegati:  Shpend Maxhera

Mjeku kujdestar: Dr. Agron Bujupi

———————————————————————————————————————

TABELA  GRUPI “A”

EKIPET

loja

fitore

brazi

Hum

g.ave.

+  / –

piket

1. PTK 7 7 0 0 27:10 +17 21
2. POLICIA 7 6 0 1 41:14 + 27 18
3. FSK 7 5 0 2 33:16 +17 15
4. KEK 7 5 0 2 28:12 +16 15
5. RBKO 8 4 0 4 21:19 +2 12
6. HEKURUDHA 7 3 0 4 19:29 – 10 9
7.

B.EKONOMIKE 7 2 0 5 19:32 -13 6
8.

UJESJELLESI 8 1 0 7 15:42 -27 3
9 IPKO

8 0 0 8 13 :40 -27 0

T A B E L A GRUPI    “B”

EKIPET

loja

fitore

brazi

Hum

G.ave

+  /  –

piket

1. DOGANA 8 6 2 0 26 :7 + 19 20
2. T  E  B 8 6 1 1 26: 11 + 15 19
3. A  N  P 8 4 2 2 22:17 +5 14
4. B  Q  K 8 4 1 3 20:11 + 9 13
5. ASSEOC   * 8 3 1 4 17:26 -9 9
6. M P B 7 2 0 4 17:26 -8 6
7. DUKAGJINI  * 7 1 1 5 12:31 -19 4
8. KUJTESA 7 4 0 3 17:14 +3 12  * *
9. B  P  B 7 1 1 5 15 :24 – 9 3  * *

Xhiroja e fundit

Me 26.04.2010 (E Hene) takohen:

  1. B.Ekonomike         –    P  T  K        ora  19,00
  2. Hekurudha            –    K  E  K               19,50
  3. F S K                    –    Policia               20,40
  4. M  P  B                 –    Dukagjini            21,30