Anetarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2009

Anetaret e Federates Sportive te Kosovës gjatë vitit 2009: 

 • Aeroporti nderkombetar i Prishtinës
 • Asseco
 • Banka Ekonomike
 • BpB
 • BQK
 • Doganat e Kosovës
 • Dukagjini
 • Hekurudhat e Kosovës
 • IPKO
 • KEK
 • Policia e Kosovës
 • PTK
 • Raiffeisen Bank
 • TEB
 • Ujësjellësi