Anetarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2010

Anetaret e Federates Sportive te Kosovës gjatë vitit 2010: 

 • PTK
 • POLICIA
 • TEB
 • DOGANA
 • FSK
 • ANP
 • BQK
 • B.Ekonomike
 • RBKO
 • IPKO
 • KEK
 • Ministria e PB
 • DUKAGJINI K.S.
 • ASSECO
 • HEKURUDHA
 • ProCreditBank
 • BKT dhe
 • UJËSJELLËSI.