Anetarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2011

Anetaret e Federates Sportive te Kosovës gjatë vitit 2011: 

 • POLICIA
 • DOGANA
 • IPKO
 • PTK
 • TEB
 • ATK
 • RBKO
 • ANP
 • BQK
 • HEKURUDHA
 • KUJTESA
 • PPC-it
 • ProCreditBank dhe
 • UJËSJELLËSI