Anetarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2012

Anetaret e Federates Sportive te Kosovës gjatë vitit 2012: 

 • RBKO
 • Ministria e PB
 • POLICIA
 • TEB
 • PTK
 • ANP
 • ATK
 • IPKO
 • AKP
 • BKT
 • PPC-it  dhe
 • Agj.Ndërkombëtare.