Anetarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2013

Anetaret e Federates Sportive te Kosovës gjatë vitit 2013: 

 • TEB
 • PTK
 • POLICIA
 • FSK
 • IPKO
 • ATK
 • RBKO
 • ANP Limak Kosova
 • AKP
 • Kujtesa dhe
 • Agj.Ndërkombëtare.