Anëtarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2015

Anetaret e Federates Sportive te Kosovës gjatë vitit 2015: 

  • S.C.JYSK
  • MPB
  • FSK
  • HY-ECO
  • RBKO
  • KUJTESA
  • POLICIA
  • TEB dhe
  • HEKURUDHA.