Anëtarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2016

Anëtarët e Federatës Sportive te Kosovës gjatë vitit 2016: 

  • MPB
  • FSK
  • QKUK
  • BQK
  • RBKO
  • BPB
  • BUÇAJ dhe
  • POLICIA.