Anëtarët e Federatës Sportive të Kosovës – 2017

Anëtarët e Federatës Sportive te Kosovës gjatë vitit 2017: 

  • FSK
  • POLICIA
  • MPB
  • DOGANA
  • HEKURUDHA
  • AKP
  • IPKO dhe
  • JUSK.