Turneu në SHAH

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun e SHAH-ut

“ 9 Prilli – Dita e Kushtetutës ”

 

Organizator:              FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS, me përkrahje nga FEDERATA E SHAHUT TË KOSOVËS

Pjesëmarrës:              Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova

Data dhe ora:             16.04.2018, ora 17.

Vendi:                           Salla e Federatës së SHAH-ut, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, Prishtinë

Sistemi i garave:       7 xhiro /15 min. Rapid

 

Shpërblimet :            

Vendi i I-rë:   50.00 € dhe kupa

Vendi i II-të: 40.00 €,

Vendi i III-të: 30.00 €.

 

Vëni re:

  • Ftoheni që secili pjesëmarrës, të sjell me vete garniturën e kompletuar të shahut.
  • Pjesëmarrja ju garantohet vetëm atyre të cilët i posedojnë garniturat e kompletuara.
  • Afati për paraqitje: 16.04.2018, ora 15:00.
  • Pjesëmarrja është falas.

Rregullativa

  1. Turneu i Shahut është i hapur për shahistët e interesuar, punëtor të institucioneve dhe kompanive të ndryshme dhe pa ndonjë obligim të posedimit të kategorisë ose titullit në Shah.
  2. Lojtarët do të rangohen sipas pikëve të fituara, në rast të pikëve të barabarta, do të vlejnë rregullat e Buchholz –it.