Turneu “28 Nëntori” në BASKETBOLL

F T E S Ë

 Për pjesëmarrje në turneun në BASKETBOLL/STREETBALL

“28 Nëntori”

 

Organizator:        FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:       Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
 
Data dhe ora:      24 Nëntor 2018, ora 11
Vendi:                    Salla e shkollës fillore “Ismail Qemali”, Prishtinë
 
Sistemi i garave: Përcaktohet pas mbylljes së afatit për paraqitje sepse varet nga numri i pjesëmarrësve.
 
 
Shpërblimet:

  • Vendi i I-rë:  120.00 € dhe kupa
  • Vendi i II-të: 100.00 €,
  • Vendi i III-të:  80.00 €.

Vëni re:

  • Afati për paraqitje: 22.11.2018, para orës 12:00.
  • Hedhja e shortit do të bëhet më 24.11.2018, në ora 10:30.

Personi për kontakt: Pjetër DODA, mob.: 049/700-413

Prishtinë, 01.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Për Federatën:
Sefedin SEFAJ, sekretar