Turneu “28 Nëntori – Dita e Flamurit” në PINGPONG

Turneu “28 Nëntori”

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në PINGPONG
“28 Nëntori – Dita e Flamurit”

Organizator:             FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS,me përkrahje nga FEDERATA E PINGPONG-ut TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:            Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:           26.11.2019, ora 18.
Vendi:                       Salla e Federatës për PINGPONG, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, Prishtinë
Sistemi i garave:       Individual, dhe varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:

  • Vendi i I-rë:   50.00 € dhe kupa
  • Vendi i II-të: 40.00 €,
  • Vendi i III-të: 30.00 €.

Vëni re:

  • Kërkohet nga secili pjesëmarrës të sjell me vete rekuizitat e lojës (raketat).
  • Topat i siguron organizatori.
  • Afati për paraqitje: 26.11.2019, ora 12:00.

Personi për kontakt:

  • Nehat Çitaku: 044/156-150
  • Sefedin Sefaj: 049/503-901

Prishtinë, 08.11.2019                                          Për Federatën:

Sefedin SEFAJ, sekretar