Turneu “28 Nëntori – Dita e Flamurit” në SHAH

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në SHAH
“28 Nëntori – Dita e Flamurit”

Organizator:             FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Data dhe ora:           23 Nëntor 2019, ora 10:30.
Vendi:                       Hotel GRAND, Prishtinë
Sistemi i garave:      9 Xhiro / 15 min., sipas rregullave të FIDE-s

Shpërblimet :

  • Vendi i I-rë:      150.00  € dhe kupa,
  • Vendi i II-të:     120.00 €,
  • Vendi i III-të:    100.00 €,
  • Vendi i IV-të:     70.00   €,
  • Vendi i V-të:      50.00   €,
  • Vendi i VI-të:    30.00   €,
  • Rtg. ≤ 2100:      20.00   €,
  • Rtg. ≤ 1900:      20.00   €.

Veni re:  Garniturat e shahut të sillen me veti.

Personi për kontakt:

  • Nuridin Hyseni: 044/165-585, dhe
  • Sefedin Sefaj:…: 049/503-901

Prishtinë, 08.11.2019                                                 Për FSPK:

Sefedin SEFAJ, sekretar