Turneu “28 Nëntori – Dita e Flamurit” në BASKETBOLL/STREETBALL

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në BASKETBOLL/STREETBALL
“28 Nëntori – Dita e Flamurit”

Organizator:                     FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:                    Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:                   23 Nëntor 2019, ora 11
Vendi:                                Salla e shkollës “Don Bosko”, Prishtinë
Sistemi i garave:              Përcaktohet pas mbylljes së afatit për paraqitje
sepse varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:

  • Vendi i I-rë: 150.00 € dhe kupa
  • Vendi i II-të: 100.00 €,
  • Vendi i III-të: 50.00 €.

Vëni re:

  • Afati për paraqitje: 22.11.2019, para orës 12:00.
  • Hedhja e shortit do të bëhet më 23.11.2019, në ora 10:30.

Personat për kontakt:

  • Shpend Maxhera: 045/955-355,
  • Krenar Çela:…….: 046/199-555, dhe
  • Pjetër Doda:…….: 049/700-413

Prishtinë, 08.11.2019                                             Për Federatën:

Sefedin SEFAJ, sekretar