Turneu “28 Nëntori – Dita e Flamurit” ne Futboll të vogël

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në FUTBOLL të vogël  “28 Nëntori – Dita e Flamurit”

Organizator:                 FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:                Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:               23 Nëntor 2019, ora 10
Vendi:                           Salla e F.S.“PRINCE”, Arbëri, Prishtinë
Sistemi i garave:          Varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:

  • Vendi i I-rë: 300.00 € dhe kupa
  • Vendi i II-të: 200.00 €,
  • Vendi i III-të: 100.00 €.

Vëni re:

  • Afati për paraqitje: 20.11.2019, para orës 12:00.
  • Hedhja e shortit do të bëhet më 23.11.2019, në ora 09:30.

Personat për kontakt:
Isak EJUPI:…..: 044/162-355,dhe
Alban Krasniqi: 045/777-755 ose 049/904-073

Prishtinë, 08.11.2019                                            Për Federatën:

 Sefedin SEFAJ, sekretar