Turneu në Basketboll

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në BASKETBOLL/STREETBALL

“ 9 Prilli – Dita e Kushtetutës ”


 Organizator:               FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS,

Pjesëmarrës:              Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova

Data dhe ora:             14.04.2018, ora 11.

Vendi:                           Salla e shkollës “Don Bosko”, Prishtinë

Sistemi i garave:       Varet nga numri i pjesëmarrësve.

 

Shpërblimet:            

Vendi i I-rë: 100.00 € dhe kupa

Vendi i II-të: 80.00 €,

Vendi i III-të: 60.00 €.

 

Vëni re:

  • Afati për paraqitje: 14.04.2018, para orës 11:00.
  • Hedhja e shortit do të bëhet më 14.04.2018, në ora 11.