Mbledhja e Kuvendit te punës, 28.02.2019

Në mbledhje është punuar sipas rendit të ditës së propozuar meqë i njejti nuk ka pësuar ndryshime nga delegatët e Kuvendit.

Në mbledhje janë miratuar:
1. Procesverbali nga mbledhja e kaluar,
2. Raporti i punës për periudhën në mes të dy kuvendeve,
3. Raporti financiar për vitin 2018,
4. Planprogrami i punës për vitin 2019,
5. Plani financiar/buxheti për vitin 2019, dhe
6. Propozicionet e garave për vitin 2019.

Shkarko Dukumentin zyrtar të rendit të ditës

Shkarko Procesverbalin nga mbledhja e Kuvendit te punes 28022019

Shkarko Listën e përfaqësueses për në ALGARVE të Portugalisë

Shkarko Raportin Vjetor per vitin 2018

Shkarko Orarin e ndeshjeve – Stinori pranveror – Edicioni 2019