FSPK pranohet ne CSIT

Ju informojm se pas nje pune te palodhshme te udheheqjes se Federates Sportive te Punetoreve te Kosovës – FSPK, eshte pranuar aplikimi i federates tone ne Konfederatën Botërore të Sportistëve dhe Punëtorëve  Amatorë.

Pra, që nga data 08.03.2019 FSPK është “Candidate Member” i CSIT.

Falemnderojm të gjithë ata që dhane kontribut ne kete arritje te FSPK-së

Dokumentin zyratar mund ta shkarkoni ne linkun ne vazhdim.

CSIT to KWSP_Membership Awarding 2019