Turneu “9 Prilli – Dita e Kushtetutës” në FUTBOLL

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në FUTBOLL të vogël

“9 Prilli – Dita e Kushtetutës”

 

Organizator:               FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:             Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:             14 Prill 2019, ora 10
Vendi:                           Salla e F.S.“PRINCE”, Arbëri, Prishtinë
Sistemi i garave:       Varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:              
Vendi i I-rë:   300.00 € dhe kupa
Vendi i II-të:  200.00 €,
Vendi i III-të: 100.00 €.

Vëni re:

  • Afati për paraqitje: 12.04.2019, para orës 15:00.
  • Hedhja e shortit do të bëhet më 14.04.2019, në ora 09:30.

Personi për kontakt: Naim GERBESHI, mobil: 044/120-010

Prishtinë, 01.04.2019                                                                                                Për Federatën:

                                                                                                                                 Sefedin SEFAJ, sekretar