Turneu “9 Prilli – Dita e Kushtetutës” në BASKETBOLL

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në BASKETBOLL/STREETBALL

“9 Prilli – Dita e Kushtetutës”

 

 Organizator:         FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:        Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
Data dhe ora:        13 Prill 2019, ora 11
Vendi:                     Salla e shkollës fillore ”Ismail Qemali”, Prishtinë
Sistemi i garave:  Varet nga numri i pjesëmarrësve, prandaj definohet pas mbylljes së afatit për paraqitje.

Shpërblimet:       
Vendi i I-rë: 100.00 € dhe kupa
Vendi i II-të:  80.00 €,
Vendi i III-të: 60.00 €.

Vëni re:

  • Afati për paraqitje: 12.04.2019, deri në ora 15:00.
  • Hedhja e shortit do të bëhet më 13.04.2019, në ora 10:30.

Personat për kontakt: Shpend Maxhera, mobil: 045/955-355 dhe Pjetër DODA, mobil: 049/700-413

Prishtinë, 01.04.2019                                                                                               Për Federatën:

                                                                                                                               Sefedin SEFAJ, sekretar