Turneu “9 Prilli – Dita e Kushtetutës” në PING PONG

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në PINGPONG

“9 Prilli – Dita e Kushtetutës”

 

Organizator:              FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS, me përkrahje nga FEDERATA E PINGPONG-ut TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:            Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova
 Data dhe ora:           13.04.2019, ora 17.
 Vendi:                         Salla e Federatës për PINGPONG, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, Prishtinë
 Sistemi i garave:      Individual, dhe varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:              
Vendi i I-rë:   50.00 € dhe kupa
Vendi i II-të: 40.00 €,
Vendi i III-të: 30.00 €.

Vëni re:

  • Kërkohet nga secili pjesëmarrës të sjell me vete rekuizitat e lojës (raketat).
  • Topat i siguron organizatori.
  • Afati për paraqitje: 12.04.2019, ora 15:00.

Personi për kontakt: Nehat Çitaku, mobil: 044/156-150

Prishtinë, 01.04.2019                                                                                             Për Federatën:

                                                                                                                           Sefedin SEFAJ, sekretar